Hizmet Şartları

YKB WEB; hizmetlerinin tamamını bu sayfada yazılı hizmet şartları politikası dahilinde verir ve bu politikaların tamamını yada bir kısmını önceden haber vermeksizin değiştirebilir. 

YKB WEB'in sattığı ürünlerinden en yüksek şartlarda pozitif getiri elde etmek için bu hizmet şartlarının olması zaruri bir durumdur. İşbu nedenden mütevellit özellikle halihazırdaki müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin bu sayfayı ara ara incelemesini tavsiye ediyoruz.


Gizlilik

YKB WEB herhangi bir müşterisinin iletişim bilgisini; çözüm ortaklarının hizmet iyileştirme için yapması gereken müdahaleler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Sadece resmi makamların yazılı talepleri doğrultusunda bu bilgiler paylaşılabilir. Daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Müşteri Seçme

YKB WEB; kendisi ile çalışmak isteyen müşteriler arasında seçim yapmak ister. Çünkü müşterilerinin YKB WEB paketlerinden verim alabilmeleri için en az sosyal medya kullanabilecek kadar web bilgisi olması gerekmektedir.

Bugüne kadar sosyal medya dahi kullanmamış olan müşterilerin YKB WEB ürünlerinden yüksek verim alması beklenemez. Zira her geçen gün kendini yenileyen web teknolojileri için asgari temel düzeyde internet bilgisi olması gerekmektedir.


Ürün Satışı


YKB WEB; mevcut ve potansiyel müşterilerine ürün satarken dikkatlidir. Müşteri tarafından talep edilen fakat bizce hiçbir fayda sağlamayacak olan herhangi bir ürün yada hizmet müşteriye satılmaz.

YKB WEB sattığı tüm ürünlerde yüksek verim alınmasını ister. Harcanan her liranın müşterilerine yeni müşteri olarak geri dönmesini hedefler. Bu sebeple her paketi her müşteriye satmak istemeyebilir.